حمله ی نظامی به ایران
گاه گاه زمزمه هایی به گوشمان می رسد :. " حمله ی نظامی به ایران " ..

آمریکا با ﻫمه ی نفهمی اش چقدر خوب فهمیده است. ﮐه ساکنان این مرز و بوم عـاشق شهادتند !.

آهای !. متشکریم که تهدید کرده ای ما را به آرزویمان می رسانی !

ما سرباز این فرمانده ایم و آماده ی شهادت !..